Totalnedrivning

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero har vi mange års erfaring med totalnedrivninger af en lang række forskellige bygninger på vegne af både små og store virksomheder.

Vi nedriver både store og små bygninger, sørger for at omkringliggende bygninger ikke tager skade, sorterer de nedrevne materialer, så de kan genbruges eller destrueres, og planerer området, når arbejdet er fuldført.

Hos Celero kan vi varetage en hvilken som helst nedrivningsopgave. Vi er en del af Clausen Service og Jensen Gruppen, der er et professionelt netværk af byggeentreprenører. Gennem vores netværk har vi adgang til bred vifte af kompetencer, der hjælper os til at varetage alle typer af nedrivninger fra start til slut.

Vi er eksperter i totalnedrivninger af bygninger

Vi oplever ofte at vores kunder ønsker en totalnedrivning af gamle industribygninger for at give plads til nye og mere moderne bygninger og byggerier.

I sådanne tilfælde er der brug for specialiseret hjælp, så ejendommen kan nedrives effektivt og det nye byggeri herefter kan påbegyndes. Hos Celero finder du et nedrivningsfirma med masser af erfaring, høj faglighed og stor ekspertise.

Vi passer på omkringliggende bygninger

En hyppig udfordring ved totalnedrivninger særligt i større byer som København, er at sørge for, at nedrivningen ikke går ud over de omkringliggende bygninger.

De omkringliggende bygninger kan nemlig pådrage sig alvorlige skader på både facaden og fundamentet, hvis ikke vores nedrivningsspecialister er opmærksomme i planlægningsfasen. Når vi planlægger et nedrivningsprojekt, gør vi det altid med omtanke for de omkringliggende bygninger og andre naboer til vores byggeplads. Vi anvender altid det nyeste udstyr for at sikre det bedst mulige resultat for alle parter.

Totalnedrivninger med fuld fokus på genbrug af byggematerialer

Når vi foretager totalnedrivninger, har vi også stor fokus på at genanvende så meget af de brugte byggematerialer som muligt. Ved totalnedrivninger vil der altid være store mængder byggeaffald, hvoraf meget kan genbruges, hvis bare de sorteres korrekt.

De fleste bygninger består af elementer der er lavet af træ, metal, beton og gips, og det er derfor sådanne materialer, der kan genbruges direkte på byggepladsen i det nye byggeri eller køres til en genbrugsplads og bruges i nye materialer.

Hos Celero har vi derfor et stort fokus på at sortere nedbrudte byggematerialer, så de enten kan genbruges. Hvis byggematerialerne omvendt indeholder miljøskadelige stoffer som asbest, bly eller PCB sørger vi omvendt for, at de materialer der indeholder miljøfarlige stoffer sorteres og deponeres forsvarligt.

Vi håndterer alle aspekter af dit nedrivningsprojekt

Hos Celero er vi galde for at være en del af både Clausen Service og Jensen Gruppen, da det giver os adgang til en bred vifte af kompetencer vi kan inddrage ved enhver nedrivning. I samspil med vores mange års erfaringer med nedrivninger af ejendomme, vores store maskineri og mere end 1.200 dygtige specialister i hele landet, kan vi derfor varetage enhver totalnedrivning.  

Kontakt os i dag

Behøver du hjælp til nedrivningen af en hel ejendom, så kontakt os allerede i dag. Vi giver dig hurtigt et tilbud på, hvad dit projekt vil koste. Udfyld kontaktformularen længere nede på siden, ring til os på 70 70 73 53 eller skriv til os på info@celero.dk, så finder vi hurtigt en løsning på dit nedrivningsprojekt. Vi besvarer alle henvendelser så hurtigt som muligt. 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud