Skadeservice af stormskader

Vi dækker hele Sjælland

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Stormskader opstår pludseligt og kan have store konsekvenser for både privatpersoner og ikke mindst virksomheder. Hos Celero er vi eksperter i håndtering af både små og store stormskader. På denne side kan du læse om de mange fordele, der er ved at vælge os som din samarbejdspartner inden for skadeservice.

Storme forsager altid store skader

Stort set hvert år rammes Danmark af en eller flere alvorlige storme, som forsager store skader på både private husstande og ikke mindst hos virksomheder. I modsætning til mange andre skader kommer stormskader pludseligt, hvorfor det kan være ekstra svært at være godt forberedt. Og selv hvis man har taget de nødvendige forholdsregler for at værne sig imod det værste, er det langt fra sikkert, at det er nok.

Derudover kan man ikke gøre noget, når først stormen ankommer. Her gælder det i stedet om at krydse hvad krydses kan og håbe på det bedste. Ved andre former for ulykker såsom brand, kan man forsøge at dæmme op for flammerne, hvis man har en brandslukker i husstanden. Men sådan er det langt fra, når en storm kommer forbi og banker på døren.  

Typiske stormskader

Hver eneste storm har sit eget liv og sin egen karakter. Denne store uforudsigelig betyder også, at storme kan forsage en lang række forskellige skader, alt efter, hvor i landet den rammer, samt hvor kraftig den viser sig at være. Typiske eksempler på stormskader er:

 • Huller i taget fra løsrevne tagplader
 • Væltede træer
 • Væltede hegn og havemure
 • Ødelagte vinduer og døre
 • Skader fra flyvende eller løsrevne genstande

I mange tilfælde ses det ved storme, at særligt væltede træer og løsrevne genstande forsager nogle af de største skader. Væltede træer kan eksempelvis ramme din boligs eller virksomheds facade eller din carport og på den måde skade din bil. På samme måde kan løsrevne genstande såsom tagplader blive kastet langt væk og forsage skader på bygninger eller køretøjer, som ellers i første omgang var godt sikret mod stormen.

En skade kommer sjældent alene

Udover de umiddelbare skader som en storm kan forsage, så ledsages klassiske stormskader typisk også af en række følgeskader.

Eksempler på følgeskader kan være vandskader som er opstået på grund af løsrevne tagplader, der gør det muligt for vand at løbe ned igennem taget.

Nedsivning af regnvand kan ligeledes bidrage til at skabe dårligt indeklima i form af fugt, hvilket øger risikoen for, at der dannes skimmelsvamp i bygningen. Lavtliggende områder kan ligeledes opleve oversvømmelser i tiden umiddelbart efter en storm.

I mange tilfælde kan følgeskaderne være dyrere at udbedre end de oprindelige skader, hvilket understreger hvor vigtigt det er at handle hurtigt og få inddæmmet de umiddelbare skader.

Vi kan hjælpe med alle typer stormskader

Hos Celero er vi eksperter i skadesservice, hvilket betyder, at vi kan hjælpe med alle typer stormskader. Vi kan blandt andet hjælpe med at løse følgende opgaver:

 • Skadesidentifikation og skadesbegrænsning
 • Korrekt afdækning af beskadigede områder
 • Oprydning efter vandskader
 • Sikring af inventar og indbo
 • Affugtning af berørte områder
 • Rengøring
 • Udskiftning af døre og vinduer – samt indbrudssikring
 • Afstivning af bygninger ved fare for sammenstyrtning
 • Hjælp til genhusning

Få en samarbejdspartner der rykker hurtigt ud

Vi ved af erfaring, hvor afgørende det er at rykke hurtigt og ikke mindst arbejde hurtigt, når først skaden er sket. Celero er latin og betyder ’at handle hurtigt’ så hvis der er noget, der er en del af vores DNA, så er det netop dette.

Jo hurtigere vi kan være fremme på ulykkesstedet, jo større sandsynlighed er der for, at vi kan få minimeret eventuelle følgeskader, hvilket kan fremskynde oprydningsarbejdet og ikke mindst spare dit forsikringsselskab for både tid og penge.

Vi hjælper med alt det praktiske

Udover at hjælpe med at få begrænset skaderne på din ejendom, så hjælper vi dig også gerne med alt det praktiske i forbindelse med din stormskade.

Vi kan blandt andet hjælpe med at kordinere og formidle kontakt til dit forsikringsselskab, samt til de håndværkere og øvrige fagfolk, der skal hjælpe med oprydnings- og genopbygningsarbejdet.

Vi dækker hele Danmark – Fra København til Skagen

Som en af de eneste skadesservicevirksomheder dækker vi hele Danmark fra Sjælland og hovedstadsområdet til Nordjylland. Det betyder, at uanset hvor i landet uheldet måtte være ude, kan vi være fremme inden for kort tid.

Samlet set råder vi over mere end 1200 dygtige medarbejdere over hele landet. Vores medarbejdere har en bred vifte af specialiserede kompetencer, som gør os i stand til at varetage store og ofte komplicerede projekter med relation til stormskader.

Derudover anvender vi udelukkende det nyeste udstyr på markedet, så vi kan levere det bedste resultat for vores kunder. Vi vægter ligeledes uddannelse højt, hvorfor vi altid sørger for, at alle vores medarbejdere løbende videreuddannes, så de har den seneste nye viden inden for deres felt.

 Dette giver dig den store fordel, da det betyder, at du ikke behøver at engagere flere forskellige stakeholders i forbindelse med dit projekt. Du skal kun ringe til et telefonnummer for at få en status på dit projekt.

Med os får du – både som privatperson og forsikringsselskab – en samarbejdspartner, der kan løfte alle tænkelige opgaver i forbindelse med skadeservice.