Skadeservice

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero er vi eksperter i landsdækkende skadesservice. Celero er latinsk for at handle hurtigt. At vi har valgt dette navn, siger lidt om, hvor vigtig hurtighed er for os. Når uheldet er ude, er det nemlig af afgørende betydning, at der bliver handlet i en fart, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at kunne rette op på en alvorlig skade.

Med mere end 1.200 kvalificerede medarbejder til rådighed har vi mulighed for at træde til, når skaden er sket – eller sker. Vi har adgang til en lang række forskellige virksomheder fordelt over hele landet. Det betyder, at vi altid i en ruf kan komme i gang, når der er brug for skadeservice.

Vi er ikke afhængige af en tredjepart, og det sikrer effektivitet og hurtig responstid, uanset hvornår der bliver brug for vores skadeservice. På denne side kan du læse mere om de mange fordele der er ved at bruge Celero som din samarbejdspartner.

Vi tilbyder skadeservice i hele landet

Vores store netværk dækker hele Danmark. Uanset hvor i landet du befinder dig, kan vi altså være behjælpelige, når det kommer til skadeservice.

Hos Celero har vi Clausens Service og Jensen Gruppen i ryggen, og det betyder, at vi har adgang til de bedste folk på både Sjælland og Fyn samt i Jylland. De mange selskaber i vores bagland har etablerede kontorer flere forskellige steder i landet herunder  i København hvor vi foretager mange af vores opgaver smat i Viborg i Vestjylland, blot for nævne nogle steder. Vi har desuden desuden kompetent mandskab fordelt på hele danmarkskortet. Uanset hvor i landet der er brug for skadeservice, er vi altså de rette at gå til.

Hos Celero klarer vi enhver type skade – i ethvert omfang

Skadeservice er et vidt begreb, der kan dække over mange forskellige typer skader. Fælles for dem alle er imidlertid, at vi kan være behjælpelige, når de skal udbedres.

Skadeservice er typisk relevant i forbindelse med akutte skader på bygninger. Det kunne for eksempel være ved oversvømmelser i forbindelse med skybrud eller ved andre former for vandskader. Derudover kan skadeservice være relevant ved for eksempel ildebrande, indbrud eller hærværk.

Hos Celero tilbyder vi skadeservice i forbindelse med alverdens typer skader. Uanset om der er tale om f.eks. sodskader efter en ildebrand, eller der er tale om en kælder, der skal tømmes for vand og affugtes efter et skybrud, kan vi klare opgaven. Vi varetager opgaver i enhver størrelsesorden og af enhver karakter.

Professionel skadeservice fra start til slut

Man kan ikke komme uden om, at skadeservice er en nødvendighed i ubehagelige situationer. Derfor gør vi hos Celero også vores for at sikre, at forløbet – omstændighederne taget i betragtning – bliver så gnidningsfrit som muligt. Vi tilgår enhver opgave med udbredt professionalisme og et ønske om at gøre processen så smertefri som muligt for alle involverede.

Vi sørger selvfølgelig for, at der er styr på formalia i forbindelse med skadeservice. Vi opretter enhver sag i vores system og sørger for dokumentation og registrering. Vi tager løbende billeder og beskriver skaden og området grundigt.

Er der beredskab på stedet, sørger vi naturligvis for at koordinere vores arbejde med dem. Det kunne f.eks. være brandvæsnet. Er der politi til stede, indleder vi et samarbejde med dem med henblik på at bevare eventuelle spor. Kort sagt kan du være sikker på, at det går professionelt til, når vi udfører skadeservice.

Sådan griber vi skadeservice an hos Celero

Første trin i skadeservicen er naturligvis skadestop. Er der mulighed for at bremse en skade, der er i færd med at blive værre, skal vi selvfølgelig først og fremmest sætte ind her. Derefter gælder det om at minimere følgeskaderne.

I de tilfælde hvor vi udfører skadeservice i forbindelse med en oversvømmelse, vil vi altså starte med at sikre os, at der ikke fortsat strømmer vand ind i f.eks. kælderen. Derefter vil vi gå i gang med at pumpe vandet ud og påbegynde affugtningen. Inventar bliver opmagasineret, hvorefter det skal vurderes, hvad der kan overleve, og hvad der ikke kan.

Vi indgår altid i tæt dialog med de skaderamte. Hvis der er nogle genstande med affektionsværdi, vil vi altid være særligt opmærksomme på dette. 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud