Skadeservice

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Celero er et landsdækkende skadeservicefirma, der dækker alle egne og kroge af Danmark. Celero er latinsk for at handle hurtigt. At vi har valgt dette navn, siger lidt om, hvor vigtig hurtighed er for os. Når uheldet er ude, er det nemlig af afgørende betydning, at der bliver handlet i en fart, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at kunne rette op på en alvorlig skade.

Med mere end 1.200 kvalificerede medarbejder til rådighed har vi mulighed for at træde til, når skaden er sket – eller sker. Vi har adgang til en lang række forskellige virksomheder fordelt over hele landet. Det betyder, at vi altid i en ruf kan komme i gang, når der er brug for skadeservice.

Vi er ikke afhængige af en tredjepart, og det sikrer effektivitet og hurtig responstid, uanset hvornår der bliver brug for vores skadeservice. På denne side kan du læse mere om de mange fordele der er ved at bruge Celero som din samarbejdspartner.

Vi tilbyder skadeservice i hele landet

Vores store netværk dækker hele Danmark. Uanset hvor i landet du befinder dig, kan vi altså være behjælpelige, når det kommer til skadeservice.

Hos Celero har vi Clausens Service og Jensen Gruppen i ryggen, og det betyder, at vi har adgang til de bedste folk på både Sjælland og Fyn samt i Jylland. De mange selskaber i vores bagland har etablerede kontorer flere forskellige steder i landet herunder  i København hvor vi foretager mange af vores opgaver smat i Viborg i Vestjylland, blot for nævne nogle steder. Vi har desuden desuden kompetent mandskab fordelt på hele danmarkskortet. Uanset hvor i landet der er brug for skadeservice, er vi altså de rette at gå til.

Hos Celero klarer vi enhver type skade – i ethvert omfang

Skadeservice er et vidt begreb – og kaldes også for damage control af nogle – der kan dække over mange forskellige typer skader. Fælles for dem alle er imidlertid, at vi kan være behjælpelige, når de skal udbedres.

Hos Celero kan vi udbedre alle typer skader. De mest udbredte skader vi arbejder med inkluderer:

Håndtering af vandskader

Vandskader kan i København både opstå på grund af sprængte eller defekte vandrør, oversvømmelser og kraftig regn. Uanset hvad årsagen måtte være er det afgørende at få stoppet skaden og begrænset dets omfang. I disse tilfælde kan vi hjælpe med blandt andet opsugning af vand, fugtmåling, rengøring og sikring af indbo, samt at formidle kontakt til dit forsikringsselskab.

Håndtering af stormskader

En anden hyppig skade vi har stor erfaring med at håndtere, er stormskader. Stormskader er relativt sjældne men opstår pludseligt og kan have store negative konsekvenser. De kan blandt andet medføre en lang række skader på bygninger, herunder særligt på tage, hvor tagplader enten rives løse eller blæser helt af.

Håndtering af brand og sodskader

En tredje hyppig skade vi er eksperter i at udbedre, er brand- og sodskader. Brande kan opstå både på grund af menneskelige fejl, samt på grund af eksempelvis gamle elinstallationer. Ved brandskader opstår der ofte følgeskader både i form af sodskader og vandskader, efter branden er blevet slukket. Brandskader kræver derfor en grundig udbredelse og ofte en gennemgribende renovering af den pågældende bygning.

Hærværksskader

Hærværksskader er ligeledes meget udbredt blandt danske virksomheder. Hærværk kan både være udført på ydre facader, samt indvendigt i en virksomheds lokaler. I disse tilfælde kan vi blandt andet hjælpe med sikring af døre og vinduer, rengøring, udbedring af skader og kontakt til dit forsikringsselskab.

Indbrudsskader

Ligesom hærværk, så er er skader i forbindelse med indbrud meget udbredt blandt mange danske virksomheder i og omkring København. Indbrud medfører næsten altid skader på døre og vinduer og andet indvendigt inventar.

Professionel skadeservice fra start til slut

Man kan ikke komme uden om, at skadeservice er en nødvendighed i ubehagelige situationer. Derfor gør vi hos Celero også vores for at sikre, at forløbet – omstændighederne taget i betragtning – bliver så gnidningsfrit som muligt. Vi tilgår enhver opgave med udbredt professionalisme og et ønske om at gøre processen så smertefri som muligt for alle involverede.

Vi sørger selvfølgelig for, at der er styr på formalia i forbindelse med skadeservice. Vi opretter enhver sag i vores system og sørger for dokumentation og registrering. Vi tager løbende billeder og beskriver skaden og området grundigt.

Er der beredskab på stedet, sørger vi naturligvis for at koordinere vores arbejde med dem. Det kunne f.eks. være brandvæsnet. Er der politi til stede, indleder vi et samarbejde med dem med henblik på at bevare eventuelle spor. Kort sagt kan du være sikker på, at det går professionelt til, når vi udfører skadeservice.

Sådan griber vi skadeservice an hos Celero

Første trin i skadeservicen er naturligvis skadestop. Er der mulighed for at bremse en skade, der er i færd med at blive værre, skal vi selvfølgelig først og fremmest sætte ind her. Derefter gælder det om at minimere følgeskaderne.

I de tilfælde hvor vi udfører skadeservice i forbindelse med en oversvømmelse, vil vi altså starte med at sikre os, at der ikke fortsat strømmer vand ind i f.eks. kælderen. Derefter vil vi gå i gang med at pumpe vandet ud og påbegynde affugtningen. Inventar bliver opmagasineret, hvorefter det skal vurderes, hvad der kan overleve, og hvad der ikke kan.

Vi indgår altid i tæt dialog med de skaderamte. Hvis der er nogle genstande med affektionsværdi, vil vi altid være særligt opmærksomme på dette. 

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud