Skadeservice i København

På hjemmebane i København

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero er vi eksperter i skadeservice for virksomheder i og omkring København. Vi har mange års erfaringer med skadeservice og kan håndtere alle opgaver fra start til slut. Med os skal du kun bruge en samarbejdspartner for at få et godt resultat.

Vi kan håndtere alle slags skader

Celero er eksperter i alle former for skadeshåndtering. Det vil sige både de store og de små skader. Alle skader er forskellige og opstår pludseligt og ud af det blå. I disse situationer er det afgørende hurtigt at tilkalde hjælp, så skadesomfanget kan blive stoppet og eventuelle følgeskader kan blive minimeret.

Vi rykker hurtigt ud til mange forskellige typer af akutte skader, herunder:

Håndtering af vandskader

Vandskader kan i København både opstå på grund af sprængte eller defekte vandrør, oversvømmelser og kraftig regn. Uanset hvad årsagen måtte være er det afgørende at få stoppet skaden og begrænset dets omfang. I disse tilfælde kan vi hjælpe med blandt andet opsugning af vand, fugtmåling, rengøring og sikring af indbo, samt at formidle kontakt til dit forsikringsselskab.

Håndtering af stormskader

En anden hyppig skade vi har stor erfaring med at håndtere, er stormskader. Stormskader er relativt sjældne men opstår pludseligt og kan have store negative konsekvenser. De kan blandt andet medføre en lang række skader på bygninger, herunder særligt på tage, hvor tagplader enten rives løse eller blæser helt af.

Håndtering af brand og sodskader

En tredje hyppig skade vi er eksperter i at udbedre, er brand- og sodskader. Brande kan opstå både på grund af menneskelige fejl, samt på grund af eksempelvis gamle elinstallationer. Ved brandskader opstår der ofte følgeskader både i form af sodskader og vandskader, efter branden er blevet slukket. Brandskader kræver derfor en grundig udbredelse og ofte en gennemgribende renovering af den pågældende bygning.

Hærværksskader

Hærværksskader er ligeledes meget udbredt blandt danske virksomheder. Hærværk kan både være udført på ydre facader, samt indvendigt i en virksomheds lokaler. I disse tilfælde kan vi blandt andet hjælpe med sikring af døre og vinduer, rengøring, udbedring af skader og kontakt til dit forsikringsselskab.

Indbrudsskader

Ligesom hærværk, så er er skader i forbindelse med indbrud meget udbredt blandt mange danske virksomheder i og omkring København. Indbrud medfører næsten altid skader på døre og vinduer og andet indvendigt inventar.

 

Hurtig og effektiv skadeservice i hele København

Uanset hvilken skade du står med, kan vi være hurtigt fremme på din adresse og hjælpe dig med at få din skade under kontrol. Celero er en del af et samarbejde imellem virksomhederne Clausen Service og Jensen Gruppen. Vores samarbejde og organisation giver os adgang til et væld af forskellige kompetencer, der hjælper os til effektivt at varetage mange varierede opgaver indenfor skadesservice i København.

Sammen med vores netværk, vores 1.200 specialister og det nyeste udstyr til skadesbehandling, kan vi hurtigt håndtere enhver skade. Derfor er vi sikre på at vi med en kort responstid kan rykke ud til dig og få udbedret skaden, så du kan komme videre i tilværelsen.

Stor erfaring med skadeservice i København

Skader i København er ofte ekstra krævende at arbejde med, både fordi der er mere trafik på vejene og en større befolkningstæthed end i resten af landet, hvilket kan være udfordrende, når en større skades skal håndteres eller begrænses.

Vi har mange års erfaringer med skadesservice på Sjælland og særlig i København. Derfor ved vi hvad de københavnske bygninger og kældre gemmer på af udfordringer, når der er brug for at få udbedret skader, såsom oversvømmelse eller ildebrand.  Fra vores hovedkvarter i Lynge i Nordsjælland kan vi hurtigt være fremme på din adresse og hjælpe dig med at få styr på din situation.

Vi hjælper dig med at få styr på forsikringen

At stå med en stor skade, uanset hvilken type der er tale om, er en stor og fremmed opgave for de fleste. Hos Celero har vi mange års erfaring med at håndtere alle de praktiske ting forbundet med skadesservice og renovering.

Derfor hjælper vi også med alt det praktiske. Vi samarbejder vi med en lang række danske forsikringsselskaber hvilket betyder vi kan hjælpe dig ved at anmelde skaden til vores samarbejdspartnere. Vi fremsender også den nødvendige dokumentation, billedmateriale og rapporter. Det betyder, at når du samarbejder med os, får du en samarbejdspartner, der kan agere naturligt mellemled mellem dig og dit forsikringsselskab.

 Læs mere om vores erfaringer med skadesservice på vores side om tidligere cases.

Kontakt os i dag 

Er en skade opstået akut og har du brug for skadesservice i København, så rykker vi hurtigt ud til dig og udbedrer skaden, så du ikke længere er generet af den. Så tøv ikke med at kontakte os, når uheldet er ude.

Vi anbefaler at du ringer til os på 70 70 73 53, så vi kan hjælpe dig så hurtig som mulig. Alternativt kan du udfylde vores kontaktformular nedenfor eller skrive til os på info@celero.dk