Selektiv nedrivning med Celero

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero har vi mange års erfaring med nedrivning af bygninger via selektiv nedrivning. Vi identificerer og sorterer effektivt materialerne fra den nedrevne ejendom, så materialerne på ny kan indgå i nye byggerier.

Celero er en del af Jensen Gruppen, der udgør vores professionelle netværk af virksomheder inden for byggeriet. Derfor kan vi med vores brede vifte af kompetencer og netværk varetage alle typer af nedrivningsopgaver og kan varetage alle aspekter af dit nedrivningsprojekt fra start til slut.

Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv nedrivning er en særlig form for nedrivning, hvor der er stort fokus på genanvendelse af byggematerialerne. Næsten en tredjedel af affaldet vi producerer i Danmark, er bygge- og anlægsaffald. I de senere år er kravene om genanvendelse af materialer og ressourcer blevet skærpet overfor bygge- og anlægsbranchen for at fremme mere genanvendelse af affaldet fra byggepladserne.

Derfor benyttes den selektive nedrivningsproces. Formålet med denne specielle proces er, at så mange materialer som muligt kan blive genbrugt til andre formål efter nedrivningen. På den måde mindskes branchens forbrug af materialer og branchens klimaaftryk.

I dag kan nogle virksomheder genanvende op imod 80% af deres byggematerialer! Potentialet for øget genanvendelse og en mindskning af byggeriets samlede klimaaftryk er derfor markant.  

Den selektive nedrivningsproces 

Når en bygning skal nedrives eller en nedtagning af en bygning påbegyndes, “skilles” bygningen ad på en sådan måde at bygningsmaterialerne kan genanvendes. Dette kan både gøres ved totalnedrivinger både indendørs og udendørs. 

Processen sikrer, at de gamle byggematerialer sorteres korrekt efter hvilken type byggeaffaldet er. Ved at materialerne sorteres øges chancen for at materialerne kan genanvendes og indgå i nye bygninger.  Samtidig frasorteres og bortskaffes materialer der indeholder miljø- og sundhedsskadelige stoffer, såsom bly, asbest, PCB og skimmelsvamp.

Genanvendelige materialer ved selektiv nedrivning  

Under nedrivningen af en bygning, kan en stor del af byggeaffaldet og de nedrevne materialer genanvendes. Byggeaffaldet, der kan genanvendes hvis de rives ned korrekt og sorteres, er asfalt, natursten, såsom granit- og flintesten, jern, tegl- og mursten, der er rene og uden glasering, beton, stenuld, blandede natursten, metal, gips, jord, beton- og asfaltblandinger, hårde PVC-produkter, træ, der er rent og gamle termoruder uden PCB.

Særligt meget tunge genstande som rester af jord, tegl, grus og beton er i stor udstrækning mulige at genbruge direkte på byggepladsen efter den selektive nedrivning. En stor del af tanken bag selektiv nedrivning er at materialerne anvendes til nye formål, der er så tæt på materialets oprindelige formål. F.eks. vil gamle teglsten fra et tag blev brugt på et nyt tag eller mursten fra en husmur vil blive genanvendt til at bygge en ny murstensmur. 

Vi sorterer alle byggematerialer så de kan genbruges

Hos Celero sørger for, at materialerne bliver sorteret, så de kan genbruges efter den selektive nedrivning. Ved at indtænke genanvendelse af materialer i den selektive nedrivningsproces allerede inden vi går i gang med dit nedrivningsprojekt, sikrer vi at så mange materialer som mulig kan blive genbrugt i nye byggerier.

 Derfor udarbejder vi forud for nedrivningen en kortlægning af bygnings ressourcer, så vi fra start ved hvilke materialer der kan genanvendes og hvilke der ikke kan. Udover at stå for nedrivningen og affaldssorteringen så står vi også gerne for transporten af affaldet. 

Papirarbejdet til kommunen klarer vi også gerne. 

Få en samarbejdspartner der løfter det tunge læs

Hos Celero er vi stolte over at kunne sige, at vi er en del af Jensen Gruppen, da det gør, at vi kan trække på en meget bred vifte af kompetencer fra hele byggebranchen, der går fra nedrivning til miljøsanering til skadesservice.

 Vi stiller store krav til os selv, og arbejder hver dag for at fremme standarderne inden for vores branche. Vores medarbejdere har både den seneste nye viden inden for deres respektive fagområder, og vores udstyr er altid i orden. I dag råder vi over mere end 1200 dygtige medarbejdere fordelt over hele Danmark. Vi kan hjælper både små og store virksomheder med deres nedrivningsprojekter.

En af de største fordele ved at samarbejde med os, er at vi kan varetage alle kritiske funktioner på en gang. Det vil sige, at med os som din samarbejdspartner, kan du nøjes med at have en stakeholder på dit nedrivningsprojekt. Det gør det langt nemmere for dig som virksomhed. 

Kontakt os i dag og lad os hjælpe dig i gang med dit næste nedrivningsprojekt.  

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud