Nedrivning af bygninger

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero kan vi klare nedrivning af mange forskellige bygninger – i alverdens størrelsesordner. Med Jensen Gruppen og Clausens Service i ryggen har vi adgang til en lang række virksomheder med forskellige kompetencer, og samlet set har vi mere end 1.200 dygtige medarbejdere at trække på.
Derudover har vi adgang til det nyeste maskineri og udstyr, og vi er således den oplagte B2B-partner. På denne side kan du læse meget mere om, hvordan vi arbejder med nedrivning.

Højere krav til moderne byggerier medfører flere nedrivninger

I Danmark er langt størstedelen af bygninger som skoler, sygehuse og lejlighedskomplekser opført i 1960’erne og 1970’erne eller før dette. På grund af de stigende krav til moderne byggerier, både hvad angår sikkerhed og særligt energieffektivitet, står mange bygninger over for at skulle rives ned i de kommende år.

Derudover er der stor byggeaktivitet i hele Danmark, hvilket forventes at fortsætte i de kommende år i takt med at befolkningen fortsat bliver større og flere personer vælger at bosætte sig i de største byer.

Hos Celero er vi eksperter i alle former nedrivning herunder:

  • Totalnedrivning
  • Indvendig nedrivning
  • Specialnedrivning

Totalnedrivning:

Totalnedrivninger foretages som selektiv nedrivning. Ved selektive nedrivninger sorteres og bearbejdes evt. byggeaffald med henblik på at sikre at så stor en andel af det pågældende byggeaffald kan genanvendes.

Første skridt i en selektiv nedrivningsproces er at fjerne farlige stoffer og materialer som PBC, asbest og bly. Herefter udtages materialer til direkte genanvendelse herunder inventar og effekter. Efter inventaret og de farlige stoffer er fjernet, nedtages lofter, vægge, etageadskillelser mv.

Selve affaldet fra nedrivningen deponeres herefter i henhold til de gællende regler, hvilket bidrager til at beskytte vores alle samens miljø samt til at øge andelen af genanvendelse af gamle byggematerialer. Indvendig nedrivning foretages ligeledes som selektiv nedrivning.

Indvendig nedrivning: 

Ved indvendige nedrivninger fjernes alt inventar i en given bygning, imens den ydre facade stadig bevares, så den kan bestå eller eventuelt renoveres. Indvendige renoveringer kan både inkludere nedrivning eller fjernelse af vægge, lofter, døre eller gulve. Denne form for nedrivning er meget almindelig mange steder i landet, særligt i de store byer som København, Aarhus og Odense, da der hvert år renoveres et stort antal boliger og lejlighedskomplekser.

Specialnedrivning:

Hos Celero udfører vi også specielle nedrivningsopgaver under særligt krævende forhold. Der kan være mange årsager til, at en nedrivningsopgave, kræver en særlig fremgangsmåde.

Et eksempel på en specialnedrivningsopgave kan være, hvis der er et ønske om at bevare dele af bygningskonstruktionen. Det gør sig også gældende, når der skal arbejdes med eller omkring bevaringsværdige ejendomme eller andre opgaver, hvor mindre dele af konstruktionen skal registreres.

I nogle tilfælde kan grunden, hvor en given bygning ligger også være årsag til at særlige fremgangsmåder skal tages i brug. Uanset hvilken situation du og din virksomhed står i, er vi klar til at hjælpe.

Sprængning i forbindelse med nedrivning af bygninger

I mange tilfælde er sprængning det bedste værktøj, når det kommer til nedrivning af bygninger.

Hos Celero udfører vi professionel sprængning under ordnede forhold, hvis denne fremgangsmåde vurderes som værende den mest hensigtsmæssige.

I fællesskab finder vi frem til, hvad der giver mest mening i det konkrete tilfælde, da det i høj grad afhænger af bygningens karakter, formålet med nedrivningen samt omfanget af denne.

Vi udfører nedrivningsopgaver i hele Danmark

Vores solide netværk af kompetent arbejdskraft dækker hele landet. Uanset hvor i Danmark der er brug for nedrivning, er vi således de rette at gå til. 

Vores størrelse og netværk betyder – ud over at vi kan rykke ud i hele landet – at vi ikke er afhængige af en tredjepart. Vi kan dermed hurtigt igangsætte projektet, og du er sikker på, at vi altid arbejder ud fra samme ståsted.

Vi tilbyder nedrivning af bygninger i hele landet, og vi tilbyder alverdens former for nedrivning. Uanset om der er tale om totalnedrivning eller en delvis nedrivning, kan vi altså være behjælpelige. 

Vi kan klare nedrivning af bygninger både over og under jorden, ligesom vi kan klare indvendig rydning og indgreb i eksisterende bygninger. Der er altså ikke den nedrivningsopgave, vi ikke kan løfte, og hvad end det konkrete projekt består i, må du derfor ikke tøve med at kontakte os.

Få en samarbejdspartner der kan løse alle opgaver

En af de store fordele ved at bruge Celero er at vi kan trække på vores store netværk. Vi har både Jensen Gruppen og Clausens Service i ryggen, hvilket giver os adgang til en lang række virksomheder med forskellige kompetencer. Samlet set har vi mere end 1.200 dygtige medarbejdere at trække på.

Derudover har vi adgang til det nyeste maskineri og udstyr, og vi er således den oplagte B2B-partner. Med vores mange ressourcer kan du roligt overlade alle aspekterne af nedrivningsarbejdet til os – alt fra opsætning af byggeplads til selve nedrivningen og bortskaffelsen af byggeaffaldet.

Når du samarbejder med os, har du derfor kun en stakeholder at holde styr på.

På den måde håber vi at kunne skabe en god oplevelse for alle parter, med fuld gennemsigtig.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud