Møllerstræde 3, 4160 Herlufmagle – Nedrivning efter brand

Efter brand har slukningsarbejdet medført større skader på boligen. Celero Danmark ApS stod for tagkonstruktion, etageadskillelse mm. i denne forsikringssag.