Blysanering med Celero

Vi dækker hele Danmark

+1300 medarbejdere

Eksperter i nedrivning

Vi klarer alle opgaver

Hos Celero er vi eksperter i at udføre blysaneringer og andre miljøsaneringer af ejendomme for at fjerne forurenende stoffer i bygningsmaterialerne. Vi fjerner effektivt bly og andre miljøskadelige stoffer, så ejendommen fortsat kan benyttes eller rives ned. Som en del af Jensen Gruppen, kan vi trække på en lang række kompetencer fra netværkets byggevirksomheder. Derfor er der ikke et sanerings- og nedrivningsprojekt vi ikke kan klare.

Bly skal håndteres yderst skønsomt

Bly er et af de mest sundhedsskadelige og miljøfarlige stoffer, som stadig findes i en stor del af danske bygninger rundt om i hele landet.

Bly er sundhedsskadeligt fordi det er et tungmetal, der ikke naturlig udskilles af kroppen, men i stedet ophober det sig i kroppen. Stoffet optages hovedsageligt via slimfinderne i munden og næsen munden, og en mindre del optages gennem huden.

Bly er farligst for mennesker, hvis man eksponeres for høje niveauer af bly i længere tid ad gangen. De høje niveauer af stoffet kan resultere i varige helbredsskader og blyforgiftning. 

Selvom det længe har været kendt at bly var sundhedsskadelig, blev det først forbudt at benytte blyholdige materialer i byggeriet i 2007. Derfor kan bygninger, der er bygget frem til 2007 indeholde bly, hvilket naturligt har skabt et stort behov for at få fjernet, erstattet og deponeret blyholdige byggematerialer. 

Alle nedrivninger starter med miljøsanering 

Står du overfor en gennemgribende renovering eller nedrivning af en ejendom, skal ejendommen først screenes for miljøskadelige stoffer, inden du går i gang med en miljøsanering. Det hyppige forbrug af bly i byggeriet førhen, har resulteret i at bly er at finde i rigtig mange danske byggerier. 

Bly indgik tidligere i bl.a. maling, tagrender, termoruder og i plastik.

Derfor er der masser af steder i ejendomme, der kan indeholde bly uden at vi er klar over det. Når du skal renovere eller rive noget ned i en ejendom, er det derfor et krav fra Arbejdstilsynet at ejendommen tjekkes for miljøskadelige stoffer, såsom bly, inden arbejdet påbegyndes.

Under en screening for bly, vil det være en fordel også at screene ejendommen for andre miljøskadelige stoffer, såsom PCB, asbest og skimmelsvamp

Disse stoffer udgør på lige fod med bly en væsentlig risiko for bygningens beboere og skal håndteres efter gældende regler. I mange byggerier findes der således flere miljøskadelige stoffer end bare blyholdige materialer. 

Sådan foregår en blysanering

Bly skal som nævnt ovenfor håndteres yderst forsigtigt. Det er meget vigtigt at blyholdige materialer både håndteres, transporteres og deponeres korrekt, hvilket er en meget krævende proces.

Et af de materialer som ofte indeholder bly, er blyholdig maling. Når man har med eksempelvis blyholdig maling at gøre, skal malingen renses af, så blypartiklerne ikke kan indåndes. Afrensningen sker almindeligvis ved mekanisk at slippe malingen af eller ved at benytte kemiske stoffer til at rense malingen af. For at undgå blypartikler efter afrensningen, rengøres området grundigt og affald deponeres forsvarligt.

Vi anvender selvfølgelig kun det nyeste og bedste udstyr på markedet, når vi arbejder med PCB og miljøsanering helt generelt, hvilket er din garanti for et godt resultat.

Få en samarbejdspartner der trækker det tunge læs for dig

Hos Celero har vi mange års erfaring med at screene bygninger for bly og fjerne tungmetallet via en blysanering. Som en del af og Jensen Gruppen, har vi adgang til et netværk af en lang række virksomheder inden for byggeri med en bred vifte af kompetencer, blandt andet inden for miljøsanering og ikke mindst skadesservice. Derfor kan vi hurtigt og effektivt løse ethvert projekt eller udfordring, som du måtte have.

 Vores 1.200 specialiserede medarbejdere og det nyeste maskineri og udstyr, kan varetage ethvert projekt fra screening af ejendommen, håndtering af skader og miljøsanering til affaldshåndtering og reetablering af ejendommen efter sanering.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud